Thạc sĩ trẻ Châu Nhật Bằng:Có chí thì nên

Thạc sĩ trẻ Châu Nhật Bằng:Có chí thì nên

Không chỉ nổi bật về những thành tích nghiên cứu, Châu Nhật Bằng (kỹ sư Công nghệ hóa - Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế) còn là đoàn viên tích cực, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên. ...